Menu
产品参数

产品亮点
反渗透过滤技术,健康直饮
滤芯组合:120克针刺PP棉+马来西亚椰壳活
                    性炭+80-120目压缩碳+75GRO膜
                    +后置载银活性炭

配置参数
额定电压:220V                  额定频率:50hz
制水速度:11.8L/H(75G)     额定功率:24W
适用水压:0.1-0.4MPa        
适用环境温度:5-40oC
适用水源:市政自来水
尺寸
包装尺寸:0×0×0 mm
外形尺寸:475×385×165 mm

产品详情